Profiel Finalist CTP 2019 – Tilly Dobbe

voornaam: Tilly
achternaam: Dobbe
functie: Executive Assistant
werkzaam bij: Yanmar

Thema conference en verkiezing 2019- ‘Innovatie in business travel & mobility’

Iedere genomineerde is een aantal vragen voorgelegd, waarvan het antwoord op 3 vragen is weergegeven.

De antwoorden van:  Tilly Dobbe

Wat betekent het begrip ‘innovatie’ voor jou?

vernieuwen, creatief zijn, inspireren en meeveren met de tijd en wensen van de klant

In hoeverre ben jij zelf innovatief bezig binnen jouw invloedsfeer op gebied van Travel en/of  Mobility en waaruit blijkt dat? 

Door geregeld in gesprek te blijven met de reiziger en reisagent. Zij delen hun inzichten,  ervaringen en wensen en / of welke vernieuwingen er zijn op reisgebied. Tevens hou ik zelf de (social) media in de gaten en bezoek lezingen / bijeenkomsten. Uiteraard de uitkomsten hiervan dan ook in de praktijk brengen en/of inzetten waar mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de online booking tool, apps e.d.

Hoe zie jij jouw rol over 3-5 jaar?

Mijn functie is zeker aan verandering onderhevig, dus meebewegen met de tijd is zeker relevant. Ook ik zal zeker moeten innoveren en creatiever om moeten gaan met mijn functie. Er zullen taken wegvallen maar er zullen genoeg andere uitdagingen op mijn pad komen. Zo niet, dan ga ik zelf op zoek, genoeg projecten om mee aan de slag te gaan. 

Persoonlijke noot:

Een bijzonder leuke verrassing om genomineerd te zijn. Altijd leuk om mensen uit het veld te ontmoeten en te kunnen sparren over reizen in het algemeen en de toekomst in het bijzonder.Ik wens alle genomineerden veel succes en tot de 24ste.

 

Kom ook naar de Business Travel & Mobility Conference!  Informatie en aanmelden 

Powered by Luchtvaartnieuws 


 

Powered by Zakennieuws