Profiel Finalist CTP 2020 – Sachkita Datadin

voornaam: Sachkita
achternaam: Datadin
functie: Category Manager Travel & Staff Support
werkzaam bij:  Van Oord sinds 2005. Vanaf eind 2018 in de huidige functie

Thema conference en verkiezing 2020- ‘de Kracht van Data en Business Intelligence’

Iedere genomineerde is een aantal vragen voorgelegd, waarvan een samenvatting van de  antwoorden op een selectie van de vragen is weergegeven.

De antwoorden van:  Sachkita Datadin

 

Wat was je grootste ‘challenge’ in deze crisistijd en hoe hebt je dat aangepakt/opgelost?
Een challenge was duidelijkheid krijgen voor de organisatie van de gevolgen van Covid-19 op het reizen.  De eerste weken in maart was het ondoenlijk om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Steeds kwamen er nieuw berichten over bestemmingen waar niet op gevlogen werd, grenzen die dicht gingen, luchtruimen die sloten, vliegtuigmaatschappijen die hun toestellen aan de grond hielden en onduidelijkheid over annuleringsvoorwaarden, het accepteren van vouchers en procedure voor refunds.
Hierdoor moesten we alternatieven inzetten voor o.a. de wisselingen van de bemanning door vliegtuigen te charteren en/of wisselingen uitgesteld. Korte communicatielijnen met de interne en externe business partners was deel van de oplossing.

Wat doe jij of heb jij gedaan om jouw (meer)waarde aan de organisatie en de C-suite aan te tonen?
Door met verschillende stakeholders en TMC kritisch en afdeling overstijgend naar de diverse processen -die gelinkt zijn aan reizen- te kijken, is goed inzicht verkregen in de manier waarop we werken en zijn verschillende innovatieve mogelijkheden afgewogen ter verbetering en digitalisering. Deze zijn benoemd  in een meerjarig strategisch verbeterplan. Door o.a. de online booking tool te introduceren besparen we kosten en tijd en levert het meer gebruikersgemak en klantwaarde op.
In de afgelopen maanden hebben we onze geplande doelstellingen behaald. Dit zie ik als de toegevoegde waarde van mijn functie, dat we in een periode waar er weinig gereisd wordt de koers voor de toekomst hebben bepaald en essentiële verbeteringen ten goede van de organisatie kunnen realiseren. Rapportages en data analyse zijn fundamenteel voor het maken van de businesscase en impactberekening voor het meerjarenplan.

Wat was jouw grootste ‘succes’ in deze crisis maanden? M.a.w. waar ben je  trots op?

Ik ben trots op de introductie van de online boeking tool en de transitie per 1 september naar het online boeken van onze corporate reizen. Parallel zijn we gestart met een vernieuwd betaalproces, waarbij onze financiële afdeling minder betalingen hoeft te verwerken. Wij krijgen hierdoor beter inzage in de verschillende kosten per project en volledigere data in de financiële rapporten.  
Door de juiste data aan de voorkant van het proces te borgen in een reizigers profiel en in de online boeking tool, ontstaan er geen hick-ups tijdens het boekingsproces of na ontvangst van de maandelijkse statements. P&O, Finance, Procurement en onze TMC hebben nauw samen gewerkt om de benodigde data integraties op te zetten en in te regelen. Gezamenlijk hebben we een stap vooruit gezet in een periode waar de wereld stil stond.

Hoe zie jij jouw rol in de (nabije) toekomst en welke impact heeft data hierop?
Naast een strategische visie bepalen, is het belangrijk om de kans op succesvolle afronding van het verbeterplan te vergroten door gestructureerde veranderingsmanagement toe te passen. Mijn rol is de betrokken partijen te stimuleren een verandering te dragen en er ook van te leren. Daarom is het essentieel om deze visie uit te dragen en te delen, tijdig te reviewen en waar nodig aan te passen. Binnen onze organisatie staan we voor continuous improvement en het is mijn rol als proceseigenaar dit continu aan te jagen en kansen te verzilveren. Data is een absolute must have, omdat we voortdurend te maken hebben met verschuivende marktomstandigheden.

Powered by Luchtvaartnieuws 


 

Powered by Zakennieuws