Profile Finalist CTP 2021 – Raymond Maas

voornaam: Raymond
achternaam: Maas
functie:  Travel Manager
werkzaam bij: Meyn Food Processing Technology

 

Het thema van de verkiezing dit jaar is ‘Back on Track?’ De wereld is veranderd door Covid-19. Wat betekent dat concreet voor business travel & mobility?  kernwoorden: omdenken, innovatie, disruptie en duurzaamheid

Iedere genomineerde is een aantal vragen voorgelegd, waarvan een samenvatting van de  antwoorden op een selectie van de vragen is weergegeven.

De antwoorden van:  Raymond Maas

 

Wat zijn jouw ideeën over hoe het met het zakelijk reizen en mobiliteit in jullie bedrijf en/of in het algemeen verder moet?

Persoonlijk contact is de basis van een gezonde, zakelijke relatie. Desalniettemin hebben we gedurende de corona periode ontdekt dat sommige gesprekken best via Teams kunnen plaats vinden. Bijvoorbeeld voor kleinere besprekingen of om wat laatste vragen door te nemen van klanten. Een nieuwe ontwikkeling is dat we binnenkort online demonstraties faciliteren van onze producten vanuit ons democenter. Dan kunnen klanten een goede eerste indruk krijgen, zonder met een heel team naar Nederland te moeten vliegen. Toch zal het online contact nooit het persoonlijke contact volledig kunnen vervangen. Persoonlijk contact is heel belangrijk voor sales en het afstemmen van projecten door de projectmanagers. Voor het installeren en onderhouden van onze machines door de engineers is reizen zo wie zo onontbeerlijk. We zullen daarom naar onze klanten blijven reizen, waar ze ook ter wereld zitten.

Vanuit een geheel nieuw perspectief oude of bestaande processen geheel anders aanpakken. Kun je een voorbeeld geven waarin jij blijk geeft van echt omdenken hierbij?

Meyn is een vooruitstrevende organisatie. We innoveren en digitaliseren om onze positie in de markt te waarborgen. Wereldwijd hebben we 7 vestigingen die nauw samenwerken, maar allemaal hun eigen reisagent hebben. Een versnipperd ‘reislandschap’ terwijl travel een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering is. Een landschap dat niet past in de Meyn omgeving. Ik heb het initiatief genomen om te onderzoeken of er een efficiëntieslag gemaakt kon worden, en wat dat kan opleveren. Daarbij heb ik met verschillende partijen om tafel gezeten. Het resultaat heb ik gepresenteerd aan het MT en met hun instemming is er een partnership met een TMC uitgekomen. Hierdoor profiteren we wereldwijd van nieuwe tools waarin wezenlijke besparingsmogelijkheden liggen en reizigers op een efficiënte manier van informatie kunnen worden voorzien, door middel van een app. Verschaffen we inzicht in reisgedrag en uitgaven. Hiermee kunnen we nieuwe besparingsmogelijkheden localiseren, om nieuwe regionale of globale partnerships met suppliers aan te gaan. Ook veiligheid speelt een rol; indien zich ergens bedreigende situaties voordoen, kunnen we met één druk op de knop al onze reizigers lokaliseren en indien nodig snel anticiperen. Gezien we voor sommige projecten samenwerken met collega’s van verschillende vestigingen, is dit zeer wenselijk. Het mondiale en het innoverende karakter van deze TMC is om de genoemde redenen de geschikte partner voor Meyn, waarmee we travel op de kaart zetten en aansluiting vindt in het bedrijfsprofiel. De voorbereidingen van de omschakeling zijn momenteel in volle gang, deze staat nu voor eind oktober gepland.

Kom ook naar de Business Travel & Mobility Conference!  Informatie en aanmelden 

Het IPCC-rapport van de VN heeft duidelijk aangegeven dat bedrijven moeten verduurzamen. Wat doe je of heb je gedaan om het reis- en mobiliteitsbeleid te verduurzamen en hoe maak je dit meetbaar?  

Meyn is in het voorjaar een nieuwe ‘long term strategy’ ingeslagen. Duurzaamheid is een grote pijler binnen deze nieuwe strategie. Ik zit in de werkgroep ‘duurzaamheid’. Samen met mijn teamgenoten onderzoeken we de mogelijkheden van verduurzaming in alle facetten van de bedrijfsvoering en voeren deze, waar mogelijk, door. Denk daarbij bv aan recyclen. Ook willen we het gedrag van medewerkers beïnvloeden, door bijvoorbeeld zoveel mogelijk paperless te werken en bijdragen aan een algemeen bewustzijn. Voor ‘travel’ ben ik momenteel in contact met de Climate Neutral Group, om te kijken in hoeverre we de CO2 uitstoot van onze vliegreizen kunnen compenseren. Inmiddels ben ik ook fleetmanager van onze bedrijfswagens, waarin we momenteel nog geen elektrische auto’s hebben opgenomen. Het zijn twee van mijn speerpunten, waarvan de CO2 compensatie en foodprint aantoonbaar zijn.

Wat zijn volgens jou innovaties/disrupties waar we in de travel industrie echt op zitten te wachten?

Door CO2 uitstoot is de luchtvaart een grote vervuiler. De ontwikkeling voor elektrisch vliegen of toepassingen van alternatieve brandstoffen staan in de kinderschoenen maar zullen nog lang op zich laten wachten voordat ze op schaal kunnen worden toegepast. Tot die tijd, ben ik van mening dat mensen die het luchtruim kiezen, ook mogen bijdragen in de CO2 compensatie in de vorm van een tax.

Daarnaast zou de ontwikkeling van een goed functionerend, continentaal railnetwerk een alternatief voor reizigers moeten bieden. Maar ook het ontwikkelingen van communicatievormen zou kunnen bijdragen om reizen minder noodzakelijk te maken, en daarmee de footprint te reduceren. Denk hierbij aan virtual reality, als toepassing voor (product)presentaties of het viusaliseren van projecten, voor trainingsdoeleinden en als ondersteuning voor ‘werkelijke’ werkzaamheden.

Persoonlijke reactie op jouw nominatie en wat dat voor jouzelf en/of bedrijf betekent. .

Het is een compliment om gezien te worden voor het werk dat je doet. Ik zal die eer blijven dragen voor het werk dat nog in het verschiet ligt.

 

Powered by Luchtvaartnieuws 


 

Powered by Zakennieuws