Profiel Finalist CTP 2020 – Jacqueline van Wijk

voornaam: Jacqueline
achternaam: van Wijk
functie:  Management Assistant & Travel Coördinator
werkzaam bij: Duynie Group sinds 2016

 

Thema conference en verkiezing 2020- ‘de Kracht van Data en Business Intelligence’

Iedere genomineerde is een aantal vragen voorgelegd, waarvan een samenvatting van de  antwoorden op een selectie van de vragen is weergegeven.

De antwoorden van:  Jacqueline van Wijk

 

Wat was je grootste ‘challenge’ in deze crisistijd en hoe hebt je dat aangepakt/opgelost?

De grootste challenge bij aanvang van de crisistijd was iedereen op een goede en veilige manier weer in zijn/haar thuisland te krijgen. Met hulp van onze TMC hadden wij prima inzicht in alle reisbewegingen binnen onze organisatie, waardoor het mogelijk was snel en veilig te handelen. Gedurende de rest van de crisistijd is / was de grootste challenge de juiste informatie omtrent alle bestemmingen up-to-date te houden, waardoor er, hetzij zeer beperkt, toch een aantal belangrijke businesstrips gepland konden worden op een veilige manier. Verder was het een challenge om in korte tijd de organisatie gereed te maken om de contacten tussen de collega’s, klanten en andere relaties in binnen- en buitenland op een stabiele en veilige manier tot stand te laten komen. Denk aan beschikbaarheid van tools voor online vergaderen en het trainen van medewerkers om hiermee te werken. Samen met de afdeling ICT heb ik veel werk verricht om dit mogelijk te maken.Data heeft hierbij een cruciale rol gespeeld om op een veilige en snelle manier te kunnen handelen zodat medewerkers konden terugkeren naar hun thuisland. Met name de data in de systemen van onze TMC waren hiervoor zeer belangrijk. Voor het up-to-date houden van de juiste informatie speelt datavoorziening een onmisbare rol, zonder deze data is het niet mogelijk een totaal overzicht te krijgen van alle maatregelen, voorzieningen en mogelijkheden.

Wat doe jij of heb jij gedaan om jouw (meer)waarde aan de organisatie en de C-suite aan te tonen?

Door de organisatie voortdurend van up-to-date informatie te voorzien over, voor onze organisatie, belangrijke bestemmingen met daarbij de juiste overwegingen voor het al dan niet reizen konden er correcte en veilige beslissingen worden genomen door het management.

Kom ook naar de Business Travel & Mobility Conference!  Informatie en aanmelden 

Wat was jouw grootste ‘succes’ in deze crisis maanden? M.a.w. waar ben je  trots op?

In korte tijd de digitale tools (o.a. video conferencing op brede schaal) uitgerold en werkbaar gemaakt zodat de day to day business door kon gaan. Onder andere door het maken van bruikbare handleidingen en ondersteuning bieden met het installeren van deze tools. Verder ben ik trots dat het tenderproces met betrekking tot een nieuwe reisorganisatie succesvol is verlopen en zijn vruchten heeft afgeworpen. In lastige tijden is een organisatie snel geneigd terug te pakken naar ‘oude’ leveranciers en methodes, zeker als daar al meer dan 20 jaar mee is gewerkt. Dit is niet gebeurd! Door de organisatie te betrekken bij het tenderproces is er in crisistijd nooit een situatie ontstaan waar men terug wilde naar de oude situatie.

Hoe zie jij jouw rol in de (nabije) toekomst en welke impact heeft data hierop?

Ik zie het als mijn taak het travel en mobility beleid op goede en overzichtelijk manier uit te rollen binnen de complete Royal Cosun groep. Op deze manier wil ik alle travel arrangers en reizigers helpen goede keuzes c.q. overwegingen te maken voor het boeken van toekomstige reizen. Duurzaamheid is daarbij een groot speerpunt, met daaraan gekoppeld budgettaire goals. Door het beschikbaar stellen van overzichtelijke bookingtools en apps, moet het voor iedereen eenvoudiger worden de juiste keuzes te maken. Het, in samenwerking met de huidig TMC, inrichten van de bookingstool met het reisbeleid en duurzaamheidsbeleid is daarbij enorm belangrijk. Op deze manier creëer je overzicht, duidelijkheid en nog belangrijker een breed draagvlak van de keuzes die wij als bedrijf nastreven.

Persoonlijke noot:

Ik wil  graag een kleine introductie geven wat ik doe. Naast mijn werkzaamheden als management assistant van het directie team van Duynie Group en office manager ben ik verantwoordelijk voor alle travel binnen de Nederlandse – en een groot deel van de buitenlandse business units. Vanuit Royal Cosun bestaan er diverse inkoop/projectgroepen waarin de business units met elkaar optrekken om tot goede afspraken en waar mogelijk één beleid te komen. Een van die groepen betreft Travel waar ik voorzitter van ben. Wij hebben vorig jaar een tenderproces gehad waarin de keuze is gemaakt voor een nieuwe TMC. Voorafgaand aan dit proces waren er meerdere TMC actief binnen Royal Cosun. Na afloop van het proces hebben alle business units zich unaniem aangesloten bij de huidige TMC. Namens Royal Cosun sluit ik jaarlijks de company brede afspraken met diverse hotels, airlines, autoverhuur etc.

Het geeft me voldoening wanneer we de gestelde doelen op het gebied van reisbeleid en duurzaamheid in combinatie met budgettaire doelen behalen en ik zet me daar volledig en met veel enthousiasme voor in. Ik vind het dan ook een compliment dat ik ben voorgedragen voor deze verkiezing.

Powered by Luchtvaartnieuws 


 

Powered by Zakennieuws