Profiel Finalist CTP 2019 – Anouk Siemerink-Veenendaal

voornaam: Anouk
achternaam: Siemerink-Veenendaal
functie: Manager Purchasing General Expenses (incl Travel)
werkzaam bij: Thales Nederland B.V.

Thema conference en verkiezing 2019- ‘Innovatie in business travel & mobility’

Iedere genomineerde is een aantal vragen voorgelegd, waarvan het antwoord op 3 vragen is weergegeven.

De antwoorden van:  Anouk Siemerink-Veenendaal

Wat betekent het begrip ‘innovatie’ voor jou?

Voor mij betekent innovatie het steeds up to date blijven van nieuwe ontwikkelingen op travel gebied. Dit kan te maken hebben met manieren van reizen boeken of facturatie/betaling of andere zaken. Door steeds up to date te blijven is het mogelijk om efficiency slagen te maken en het zo bijvoorbeeld ‘makkelijker’ te maken voor de organisatie, de travel manager, de reizigers en besparingen door te voeren.

Naast up to date blijven hou ik er ook van om nieuwe ontwikkelingen te koppelen aan mijn persoonlijke ervaring, waardoor nieuwe inzichten kunnen ontstaan. Deze nieuwe inzichten probeer ik uit te werken en tevens te onderzoeken of ze voor ons bedrijf een voordeel/gemak op kunnen leveren.

In hoeverre ben jij zelf innovatief bezig binnen jouw invloedsfeer op gebied van Travel en/of  Mobility en waaruit blijkt dat? 

Ik vind het belangrijk om steeds scherp te blijven op waar het anders/beter kan op divers gebied. Ik probeer altijd te kijken hoe zaken makkelijker, efficiënter en effectiever kunnen, maar zeker ook waar besparingspotentieel zit. Zo heb ik in de loop van de jaren meerdere verbeterprojecten geïnitieerd en geïmplementeerd. Binnen Thales Nederland zijn wij gebonden aan regels omtrent security (bijvoorbeeld niet alle tools/systemen zijn toegestaan bij ons). Dit maakt het elke keer weer een uitdaging om toch bijvoorbeeld nieuwe tools of werkwijzen te implementeren.

Thales Nederland is onderdeel van de Thales Group. Binnen de Thales Group werken wij al ruim 10 jaar internationaal samen op het gebied van travel. Dat betekent dat we grote RFP’s op global niveau uitzetten. Het is daarbij heel belangrijk dat binnen het groeps belang, niet het Thales Nederland belang vergeten wordt. Het komt regelmatig voor dat Nederland binnen de Thales Group als ‘pilot land’ wordt gebruikt. Dan onderzoek ik of een nieuwe werkwijze werkbaar zou kunnen zijn voor de hele Thales Group. Zo kunnen er ‘kinderziektes’ aan het licht komen en zaken die anders zouden moeten/kunnen. Hierdoor wordt ik gedwongen op innovatieve wijze te werken.

Een paar jaar geleden heeft Thales een aantal nieuwe tools en werkwijzen geïmplementeerd. Vervolgens heb ik in 3 sessies naast de secretaresses (zij boeken de reizen binnen ons bedrijf en worden regelmatig op de hoogte gehouden van ontwikkelingen) ook onze frequente reizigers uitgenodigd voor een sessie met als onderwerp: ‘waarom doen wij de zaken rondom Travel, zoals we ze doen’. De opkomst was heel groot. Ik heb in deze sessies uitgelegd waarom we met bepaalde leveranciers werken, waarom we bepaalde processen hebben en hoe die processen dan precies werken. Dit is zeer positief ontvangen en daarna was er duidelijk meer begrip voor diverse zaken.

Daarnaast hebben we 1,5 jaar geleden een volledig nieuw Duty of Care programma/proces opgezet om er voor te zorgen dat onze mensen goed voorbereid op reis gaan en dat alles achter de schermen goed is ingericht op het gebied van Safety & Security.

Hoe zie jij jouw rol over 3-5 jaar?

Ik zit inmiddels al 14 jaar in het vak en als ik terug kijk is mijn rol veranderd van meer operationeel naar tactisch/strategisch niveau. Dit heeft te maken gehad met diverse organisatorische wijzigingen, maar ook door de samenwerking met onze leveranciers.

De komende jaren zal dit alleen nog maar strategischer worden, waarbij de samenwerking met de leveranciers nog belangrijker is. De (travel) wereld veranderd momenteel zo snel dat het een uitdaging is om bij te blijven. Daarom is het enorm belangrijk om te weten wat er speelt in de (travel) wereld, binnen  Thales Nederland, binnen de Thales Group, alsmede wat er leeft onder de reizigers en secretaresses. De focus op Duty of Care zal een speerpunt blijven, zeker gezien de ontwikkelingen in de wereld.

Daarnaast is het hebben van de juiste contracten met de juiste leveranciers cruciaal. Ook komen er steeds nieuwe tools, welke gemanaged moeten worden. Door alle innovaties zullen er steeds verbeterprojecten zijn. De samenwerking binnen de Thales Group zal nog intensiever worden. Deze samenwerking binnen travel is al erg goed. Het is steeds weer een uitdaging om een beslissing te nemen waar alle landen zich in kunnen vinden.
Kortom genoeg mooie uitdagingen te gaan op travel gebied!

Persoonlijke noot:

Na zo veel mooie jaren in een  prachtig vak, zie ik mijn nominatie voor de Verkiezing van Corporate Travel Professional of the Year als een enorme eer. Ik vind de travel wereld nog altijd heel inspirerend en motiverend. De ontwikkelingen gaan zo enorm snel. Hierdoor verveelt het nooit en is elke dag weer anders. Het is een prachtig vak, waar ik na al die jaren nog elke dag van geniet!

 

Kom ook naar de Business Travel & Mobility Conference!  Informatie en aanmelden 

Powered by Luchtvaartnieuws 


 

Powered by Zakennieuws